Groot Nieuws Radio broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, të dy muzikë dhe fjala e folur, në hi-fi stereo. Groot Nieuws Radio broadcasters believe in providing real music variety, kështu që dëgjuesit mund të gëzojnë një katalog të gjerë të pista njohur dhe të panjohur.

Groot Nieuws Radio website address is www.grootnieuwsradio.nl

Groot Nieuws Radio
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 seconds Radio is Loading...

Na dërgoni problemi juaj


[ Netherlands : Groot Nieuws Radio ]