Tikapur FM, duke mbuluar të gjitha kategoritë popullore e shërbimeve të lajmeve si Politikë, Argëtim, Teknike, Sportiv, Legal, Lajme bota etj është bërë një zgjedhje domosdoshmëri për ata që kërkojnë lajmet e ngjarjet e fundit rreth globit në një vend dhe thats Tikapur FM. Tikapur FM ka një reputacion për të siguruar dëgjuesit e saj me lajme unbised me shpejtësi të madhe si ndodh. Ata gjithashtu luan kohë muzikë të kohës për të argëtojë dëgjuesit e saj së bashku me srevices lajmeve.
Faqen zyrtare Tikapur FM është www.tikapurfm.org
Tikapur FM
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 sekonda Radio është loading ...

Na dërgoni problemi juaj


[ Nepal : Tikapur FM ]