top logo
NECR FM broadcasts 24/7,they plays nonstop music, trokas, shkëmb, hip-hop, ekstazë, shtëpi elektro, vend, Muzika e butë etj jetojnë në internet. Më të mirë të njohur DJ nga nga Britania e Madhe luan këngë energjike dj. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and dj songs from anywhere of the world at any place with NECR FM. Për të bërë të rinjtë lidhur me botën e muzikës që ata dekoroj playlist e tyre me këngë që të rinjtë do të dashurisë. chillout and get entertained with NECR FM.
NECR FM official website address is www.necrfm.co.uk
NECR FM
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 sekonda Radio është loading ...

Na dërgoni problemi juaj


[ UK : NECR FM ]