Radio Sound Bari broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, të dy muzikë dhe fjala e folur, në hi-fi stereo. Radio Sound Bari broadcasters believe in providing real music variety, kështu që dëgjuesit mund të gëzojnë një katalog të gjerë të pista njohur dhe të panjohur.

Radio Sound Bari website address is www.radiosoundbari.it

Radio Sound Bari
Play Button
Please click on to picture for play this radio...

Na dërgoni problemi juaj


[ Itali : Radio Sound Bari ]