Radio Berita Klasik broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Përveç transmetimit të një shumëllojshmëri të informacionit dhe argëtuese programeve, Radio Berita Klasik broadcasts diverse local productions. Prodhimet e tyre dhe programet informative të bazuara përmban të tilla si çështjet aktuale, i kuzhinës, kulturor, argëtuese dhe sportive fusha.

Radio Berita Klasik official website address is http://www.graphe-ministry.org

Radio Berita Klasik
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 seconds Radio is Loading...

Na dërgoni problemi juaj


[ Indonezija : Radio Berita Klasik ]