Radio Isw broadcasts 24/7, they plays nonstop Folk, Oldies music live on the internet. Për të bërë të rinjtë lidhur me botën e muzikës që ata dekoroj playlist e tyre me këngë që të rinjtë do të dashurisë.
Radio Isw official website address is isw.fm
Radio Isw
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 seconds Radio is Loading...

Na dërgoni problemi juaj


[ Germany : Radio Isw ]