top logo
Radio Lisolo broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Përveç transmetimit të një shumëllojshmëri të informacionit dhe argëtuese programeve, Radio Lisolo broadcasts diverse local productions. Their productions and information based programs contains such as current providing News, Information and Entertainment fields. Ata janë duke punuar si një urë në mes dëgjuesve dhe muzikë.
Radio Lisolo official website address is www.radiolisolo.com
Radio Lisolo
Play Button
Please click on to picture for play this radio...

Na dërgoni problemi juaj


[ Congo : Radio Lisolo ]