top logo

X92.9 is a online music radio station. X92.9 broadcasts to the regions 24 orë në ditë, 12 muaj të vitit. Me një përzierje të madhe të xhazit, gjendje e dëshpëruar, popull, Bota dhe muzikë klasike. X92.9 has something for all discerning music lovers.

X92.9 official website address is www.x929.ca

X92.9
Play Button
Please click on to picture for play this radio...

Na dërgoni problemi juaj


[ Canada : X92.9 ]