top logo
BH Radio 1 është një stacion radio kryesor për lajme dhe informata për të gjithë e Bosnjës dhe Hercegovinës. BH Radio 1 është transmetimi nga Bosnja dhe kjo është shumë popullor në këtë vend për të luajtur lartë 40 dhe muzika pop 24 orë live online. Faqja zyrtare e BH Radio 1 Bosnja është www.bhrt.ba
BH Radio 1
Play Button
Please click on to picture for play this radio...

Na dërgoni problemi juaj


[ Bosnja dhe Hercegovina : BH Radio 1 ]