FM Universo Quimili is a online music radio station. FM Universo Quimili broadcasts to the regions 24 orë në ditë, 12 muaj të vitit. Me një përzierje të madhe të xhazit, gjendje e dëshpëruar, popull, Bota dhe muzikë klasike. FM Universo Quimili has something for all discerning music lovers.

FM Universo Quimili official website address is fmuniversoquimili.com.ar

FM Universo Quimili
speakermuzikëspeaker
Ju lutemi të prisni për 10-20 sekonda Radio është loading ...

Na dërgoni problemi juaj


[ Argentina : FM Universo Quimili ]