Karpaty FM broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, tako glasbo in govorjeno besedo, v hi-fi stereo.

Karpaty FM official website address is odtrk.if.ua

Karpaty FM
speakerglasbaspeaker
Prosimo, počakajte 10-20 seconds Radio is Loading...

Pošljite nam Problem


[ Ukraine : Karpaty FM ]