Radio Verde Oiva broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, tako glasbo in govorjeno besedo, v hi-fi stereo. Radio Verde Oiva broadcasters believe in providing real music variety, tako da lahko poslušalci uživajo veliko katalog znanih in neznanih skladb.

Radio Verde Oiva official website address is www.eb.mil.br

Radio Verde Oiva
speakerglasbaspeaker
Prosimo, počakajte 10-20 seconds Radio is Loading...

Pošljite nam Problem


[ Brazil : Radio Verde Oiva ]