Radio Verde Oiva broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, muzică și cuvânt rostit, în hi-fi stereo. Radio Verde Oiva broadcasters believe in providing real music variety, astfel ascultatorii se pot bucura de o mare catalog de piese cunoscute și necunoscute.

Radio Verde Oiva official website address is www.eb.mil.br

Radio Verde Oiva
speakermuzicăspeaker
Vă rugăm să așteptați pentru 10-20 secunde Radio este încarcă ...

Trimite-ne problema ta


[ Brazil : Radio Verde Oiva ]