top logo
KMTI Radio is a Family online Radio, z siedzibą w Regina, Saskatchewan, jest niekomercyjnym, 24-godzina, wspierane przez słuchacza, założony w 2009. KMTI Radio play a Variety of different kinds of a music format which is associated with a wide range of music including Retro Country, Kraj, 60'S,70'S,80'S, Hard Rock i muzyki z szerokiego spektrum.
KMTI Radio website address is www.midutahradio.com
KMTI Radio
speakermuzykaspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Wyślij nam swój problem


[ USA : KMTI Radio ]