Adeom FM broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. Adeom FM broadcasters believe in providing Folk, Tropical music, so listeners can enjoy a vast catalogue of Folk, Tropical.
Adeom FM official website address is www.adeomfm.com

FM Adeom
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Uruguay : FM Adeom ]