Olimp FM broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. Olimp FM broadcasters believe in providing real music variety, więc słuchacze mogą cieszyć się szeroki katalog znanych i nieznanych utworów, z Kraju to Dance, Hip-Hop do Classical, Jazz na alternatywne, Folk rock, Blues do Ethnic, i wiele więcej.

Olimp FM website address is www.olimpfm.ru

Olimp FM
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Russia : Olimp FM ]