top logo

Aperitivo Italiano broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. Aperitivo Italiano broadcasters believe in providing real music variety, więc słuchacze mogą cieszyć się szeroki katalog znanych i nieznanych utworów.

Aperitivo Italiano website address is www.wideline.it

Aperitivo Italiano
speakermuzykaspeaker
Please wait 20 seconds Or Click on to Play.…

Wyślij nam swój problem


[ Włochy : Aperitivo Italiano ]