Radio Berita Klasik broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Oprócz transmisji z różnych programów informacyjnych i rozrywkowych, Radio Berita Klasik broadcasts diverse local productions. Ich spektakle i programy informacyjne w oparciu zawiera takich jak sprawy bieżące, kulinarny, kulturalny, Pola rozrywki i sportu.

Radio Berita Klasik official website address is http://www.graphe-ministry.org

Radio Berita Klasik
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Indonezja : Radio Berita Klasik ]