top logo
P4 Syd broadcasts 24/7,they plays nonstop music Adult Contemporary, Top 40 / Pop, Local Musicmusic live on the internet. Aby młodzieży związanej ze światem muzyki ozdobić swoje listy odtwarzania z utworów, które młodzież będzie kochają.
P4 Syd official website address is www.dr.dk/p4syd
P4 Syd
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Denmark : P4 Syd ]