Calidad Stereo broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. Calidad Stereo broadcasters believe in providing real music variety, więc słuchacze mogą cieszyć się szeroki katalog znanych i nieznanych utworów.

Calidad Stereo official website address is www.calidadstereo.com

Calidad Stereo
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 seconds Radio is Loading...

Wyślij nam swój problem


[ Colombia : Calidad Stereo ]