Radio Verde Oiva broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, zarówno muzyka i słowo mówione, w hi-fi stereo. Radio Verde Oiva broadcasters believe in providing real music variety, więc słuchacze mogą cieszyć się szeroki katalog znanych i nieznanych utworów.

Radio Verde Oiva official website address is www.eb.mil.br

Radio Verde Oiva
speakermuzykaspeaker
Proszę czekać 10-20 sekund Radio Ładowanie ...

Wyślij nam swój problem


[ Brazil : Radio Verde Oiva ]