Radio Islam

Informacje Stacje Raport
Wiara i moralność, Iman to pełne określenie wszystkiego, co kocha Allah, Radio Islame jest oddane szerzeniu masażu Koranu. Działają jako medium dawah dla dobra musim ummah. Ponieważ islam jest najlepszą i najczystszą religią ze wszystkich, Radio Islame układa programy w taki sposób, aby uczynić życie ludzi piękniejszym. Adres oficjalnej strony internetowej Radio Islame to www.radioislame.com

Kraj: Albania

Genres:

Komentarz

loading...

Popularne stacje