Dziękujemy za zainteresowanie reklamą na LiveOnlineRadio.net Obecnie oferujemy możliwości reklamy na LiveOnlineRadio.net z następujących formatów ( Oba reklam graficznych i tekstowych )

 

 

Zgłaszając swoje reklamy na LiveOnlineRadio.net jest bardzo łatwe i proste. Musisz Google Adword konto. Po tym, po utworzeniu reklamy i dotrzeć do "kierowanie reklamy" kroku, kliknij na "Lista adresów URL" przycisk opcji, następnie wprowadź liveonlineradio.net i kliknij "Pobierz dostępne miejsca docelowe". Wreszcie umieścić nasze zalecanych formatów reklam i obserwuj swoje kroki, należy to zrobić bardzo szybko,! W ten sposób, z najmniejszą ilością kłopotów można umieścić reklamy na LiveOnlineRadio.net