Radio Deejay broadcasts 24/7, they plays nonstop News, Lagu Lama, Muzik Pop hidup di internet. The best well-known DJs from Italy plays energetic DJ songs. With having quality internet connection listeners can enjoy well organized playlist and DJ songs from anywhere of the world at any place with Radio Deejay. Untuk membuat belia yang berkaitan dengan dunia muzik yang mereka menghiasi senarai main dengan lagu-lagu yang muda akan menyukai. Chill out and get entertained with Radio Deejay. Official website of Radio Deejay is www.deejay.it
Radio Deejay
speakermuzikspeaker
Sila tunggu 10-20 seconds Radio is Loading...

Hantarkan Masalah anda


[ Itali : Radio Deejay ]