top logo

Eshghe Iran juga merupakan pendekatan yang berbakat ke arah memberikan pendengar mereka di seluruh negara pelbagai pengalaman pengaturcaraan Iran yang merupakan perayaan muzik sebenarnya Parsi. Dengan radio ini yang lebih mudah untuk pendengar mereka untuk berhubung dengan muzik itu semata-mata daripada ans budaya mereka sendiri mewakili muzik mereka sendiri.
Eshghe Iran alamat laman web rasmi adalah www.iranianradio.com

Eshghe Iran
Play Button
Please click on to picture for play this radio...

Hantarkan Masalah anda


[ Iran : Eshghe Iran ]