Rakosa FM broadcasts its programmes decorate its playlists for a socially and culturally diverse audience. Selain siaran pelbagai maklumat dan hiburan, Rakosa FM broadcasts diverse local productions. Produksi mereka dan program maklumat berdasarkan mengandungi seperti hal ehwal semasa, masakan, budaya, hiburan dan sukan bidang.

Rakosa FM official website address is rakosa-fm.co.id

Rakosa FM

Hantarkan Masalah anda


[ Indonesia : Rakosa FM ]