top logo

Pereraadio broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, kedua-dua muzik dan perkataan yang diucapkan, dalam hi-fi stereo. Pereraadio broadcasters believe in providing real music variety, jadi pendengar boleh menikmati Katalog besar trek yang diketahui dan tidak diketahui, dari Negara untuk Dance, Hip-Hop untuk klasik, Jazz untuk Alternatif, Rock kepada Rakyat, Blues ke Etnik, dan banyak lagi.

alamat laman web rasmi adalah www.pereraadio.ee

Radio keluarga
speakermuzikspeaker
Sila tunggu 10-20 saat radio Memuatkan ...

Hantarkan Masalah anda


[ Estonia : Radio keluarga ]