Radio Bintang Tenggara broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, كل من الموسيقى والكلمة المنطوقة, في مرحبا فاي ستيريو. Radio Bintang Tenggara broadcasters believe in providing real music variety.

Radio Bintang Tenggara official website address is www.radiobintangtenggara.com

نجوم إذاعة الشرق
speakerموسيقىspeaker
يرجى الانتظار ل 10-20 seconds Radio is Loading...

أرسل لنا مشكلتك


[ أندونيسيا : نجوم إذاعة الشرق ]